Mail : hirotaka.fujioka@gmail.com
Office : Nagoya-city, Japan

東別院 初鐘×D-K Live デジタル掛け軸 2015-2016